Som en respons på fylleriet som ökade under 1800-talets senare hälft så började nykterhetsorganisationerna att växa. Godtemplarorden IOGT startade i Gnarp 1882 med logen Fabian i Sörfjärden och IOGT-logen 2264 Skogsblomman bildades i Årskogen 1896.

Årskogslokalen byggdes 1915 av IOGT (lagfart 1918 för IOGT:s Byggnadsföreningen Skogsblomman)

Byggnationen av lokalen genomfördes uteslutande av frivilligt arbete av medlemmarna som offrade den lilla fritid man hade på den tiden. För att klara finansieringen anordnades fester och lotterier med mera. Logens medlemmar bildade en fristående byggnadsförening som ansvarade för lokalen. Om inte detta genomförts så skulle lokalen ha överförts till storlogen, när logen övergick i Gnarp. På den ursprungliga lokalen fanns ingen scen utan bara en plattform med räcke omkring, så när det skulle spelas teater anordnades en provisorisk scen. Ovanpå logen fanns en lägenhet som tidvis varit uthyrd, ofta till en vaktmästare för lokalen.

På 30-talet beslöts det att bygga ut lokalen och då tillkom den nuvarande scenen och på logens initiativ bildades även en badhusförening och en bastu byggdes. Ett badrum hemma på den tiden var otänkbart för de allra flesta. Eftersom badhuset låg nära skolan fick barnen bada en gång i veckan på skoltid. När bastun tjänat ut såldes den och köpeskillingen överlämnades till byggnadsföreningen, som nu hamnade på grön kvist ett tag.

På 40-talet behövdes en reparation av lokalen och då var det en ny generation medlemmar som arbetade ihop pengarna. Man gick till skogsägarna och tiggde stockar som sågades till virke. Det hände att en del medlemmar lånade ut 100 kr till föreningen när det var kris och detta var då en ansenlig summa.

Efter några år gick det utför med ekonomin igen och då började även de största optimisterna att misströsta. Men när nöden är som störst, är hjälpen som närmast och bingo blev populärt. Med pengarna från diverse arrangemang och bingo-kvällar kunde man nu dra in vatten, bygga toaletter, köpa möbler och lägga om yttertaket.

Mellan 1948 och 1958 serverades skolluncherna på lokalen. Logen slogs ihop med övriga i Gnarp 1971, och huset såldes till byggnadsföreningen för en symbolisk summa.

1974 gick lokalen genom en om- och utbyggnation där entré och toaletter tillkom.

1984 ombildades byggnadsföreningen till att bara vara en förening för husets drift.

Lokalen används nu som samlingslokal och festplats av ortsbor med flera och har fått sitt officiella namn ”Årskogslokalen”. Genom åren har många teater- och revyföreställningar spelats här, filmer har visats, musik har spelats av både lokala och rikskända artister. Danser, middagar, jubileum och många andra aktiviteter har hållits inom dess väggar.