Styrelsen i Byggnadsföreningen Skogsblomman

Ordförande: Stefan Nordin, 070-388 01 48

Kassör: Bernt Larsson

Revisorer: Anita Stenkvist, Marion Bergkvist

Sekreterare: Katarina Nordin

Ledamot: Sofia Öström

Suppleanter: Roger Dahlström, Emma Rylander, Anna Wiklund,  Katarina Nordin, Marie-Louise Nordin

Uthyrningsansvarig: Anki Lindberg 073-0492116