Styrelsen i Byggnadsföreningen Skogsblomman

Ordförande: Stefan Nordin, 070-388 01 48

Kassör: Bernt Larsson

Revisorer: Marion Bergkvist, Sven Bergström

Sekreterare: Katarina Nordin

Ledamot: Sofia Öström

Suppleanter: Roger Dahlström, Emma Rylander, Anna Wiklund, Tommy Lindberg, Joakim Ahlin, Sanna Bergtrom Sonneberg

Uthyrningsansvarig: Anki Lindberg 073-0492116