Styrelsen i Byggnadsföreningen Skogsblomman

Ordförande: Emma Rylander tel. 073-6357623

Ledamot: Stefan Nordin

Kassör: Evelina Cajselius

Revisorer: Marion Bergqvist, Andreas Anditsch

Sekreterare: Katarina Nordin Ledamot: Emma Rylander

Suppleanter: Roger Dahlström, Tommy Lindberg, Joakim Ahlin, Gunilla Lundgren, Eva Jansson-Ilie

Uthyrningsansvarig: Anki Lindberg 073-0492116