Styrelsen i Byggnadsföreningen Skogsblomman

Ordförande: Stefan Nordin, 070-388 01 48

Kassör: Evelina Cajselius

Revisorer: Marion Bergqvist, Andreas Anditsch

Sekreterare: Katarina Nordin Ledamot: Emma Rylander

Suppleanter: Roger Dahlström, Tommy Lindberg, Joakim Ahlin, Gunilla Lundgren, Eva Jansson-Ilie

Uthyrningsansvarig: Anki Lindberg 073-0492116